1945-1950

In februari 1946 startte de V.V. Veenhuizen met twee senioren elftallen. De start was bemoedigend, want het eerste team, dat uitkwam in de 2e klasse van de Drentse Voetbal Bond, werd kampioen.
In het tweede seizoen kon ook al een jeugdteam voor de competitie worden ingeschreven. De groei zat er dus in.

Inmiddels ondervond de korfbalclub “Rood-Zwart” (opgericht in 1919) behoorlijk concurrentie van de voetbalclub. Er werden pogingen gedaan om tot een samensmelting te komen. Het lukte, maar het ging niet helemaal van harte. De naam werd S.R.Z. (Sportvereniging Rood-Zwart). In 1948 was het alweer gedaan met de samenwerking. “Rood-Zwart” bleef echter wel met een voetbalafdeling draaien.
Het verzoek van de V.V. Veenhuizen om ook toegelaten te worden tot de D.V.B. werd afgewezen. Het was volgens de reglementen niet toegestaan dat twee verenigingen uit een plaats, met zo’n gering aantal inwoners, ingeschreven stonden bij de D.V.B..
Het betekende één voetballoos seizoen want in 1949 gaf “Rood-Zwart” zich gewonnen. De voetbal tak werd opgedoekt.

De vereniging startte toen met twee senioren elftallen en één jeugdelftal op de zondag, terwijl een zaterdag seniorenteam in voorbereiding was. Voorzitter toentertijd was de heer C.W. Elsenaar. De plaatselijke moeilijkheden op voetbalgebied van het vorig seizoen waren volledig overwonnen en het ledental steeg gestaag.

Het eerste lustrum werd gevierd met een kampioenschap van zowel het eerste, als van het tweede team. Het jeugdteam eindigde op een knappe tweede plaats.
Dat lustrum werd opgeluisterd door de USA-Cabaret groep en de USA-Band uit Groningen en de plaatselijke toneelvereniging “Nieuw Leven”.