1961-1965

De jaren 1961-1965 begonnen met een verjonging van het dagelijks bestuur. Op de jaarvergadering in juni 1961 werd afscheid genomen van de heren H. Pots, A. de Bruin en G. de Wilde, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. De heer L.W. Poelstra werd bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen. Hij was daartoe bereid, mits hij werd gesteund door twee jonge rechterhanden, d.w.z. een ambitieuze secretaris en dito penningmeester, Jacob v.d. Broek en Jannes Hof voldeden aan die voorwaarden en deden hun intrede in het bestuur en zouden daarna vele jaren als stuwende krachten van de vereniging fungeren.

In 1962 moest Roelof Dijkstra, één der steunpilaren van het eerste uur wegens ziekte van zijn echtgenote bedanken als lid van het bestuur. Binnen de leiding van de club had hij de fraaie titel van commissaris. Dit betekende o.a. dat hij zich wekelijks bezig hield met het in orde brengen van de velden. Roel heeft de vereniging altijd een warm hart toegedragen. Hij was actief als speler en daarnaast actief in vele functies binnen de club.

Staand:
Peter Hoek, Aaldert Drijver, Lambert Dijkstra, Luuk Hoekstra, Henk van Dijk, Henk Koning
Zittend:
Albert Jager, Harry vh Spijker, Jannes Bruins, Hans Guldenaar, Henk Kamp

In de competitie eindigde het vlaggeschip van de vereniging in 1962 op de derde plaats. Eén der medewerkers aan dit goede resultaat was de toen 42-jarige Boudewijn Veenstra. Hij speelde samen met broekies als Folkert Veenstra, Riekus van Veen en Jacob v.d. Broek.
Het tweede elftal deed het nog beter en werd kampioen.

Staand:
Willie vd Berge, Jaap de Groot, Roel Ties, Koen de Groot, Piet Balk, Tonnie Sterken
Zittend:
Henk Luchies, Henk Boers, Harry Haver, Tonnie Pots, Lothar Snijder

In 1963 werd met de junioren weer eens deelgenomen aan een sportkamp van de K.N.V.B.. Als leiders fungeerden de heren J.A. v.d. Broek en Js. Hof.

De B-junioren werden in 1964 kampioen. Van het elftal maakten deel uit: G. Lunshof, J. van Dijk, C. van Dijk, H. Alink, W. Poelstra, G. Greveling, B. Schooljan, J. Brouwer, W. Kuiper, R. Meijer, H. Bergsma en H. Hoek. Abele Veenstra, jarenlang de drijvende kracht van het jeugdvoetbal, was trots op deze mannen.

 

 

In 1964 zag het er naar uit dat Veenhuizen 1 kampioen zou gaan worden.
Lange tijd stond het team bovenaan. In de slotfase van de competitie kwam men echter adem te kort.

De eindstand was:

1. Leo 22-37
2. Tynaarlo 22-33
3. Veenhuizen 22-32
4. Annen 22-29