1966-1970

A. Engberts
voorzitter

In deze handvol jaren vonden in het bestuur enige mutaties plaats die het vermelden waard zijn.

Voorzitter Poelstra maakte plaats voor Dhr. A. Engberts, die op zijn beurt in 1968 de voorzittershamer overdroeg aan Dhr. J. Verhey.

De post van secretaris werd gedurende één jaar overgenomen door K. Mulder en daarna vanaf 1966 weer voortgezet door J.A. v.d. Broek. De penningen werden beheerd door F.S. Veenstra.

De kleedgelegenheid in de oude korenmolen voldeed niet volledig aan de eisen. De Rijksgebouwendienst nam in 1966 de zaak ter hand. Het bleef natuurlijk oudbouw, maar voorlopig kon de vereniging weer even vooruit. Het vermelden waard zijn de onderlinge veteranen wedstrijden die enkele keren werden georganiseerd.

Een belangrijke gebeurtenis voltrok zich in 1967. In dat jaar deed het zaterdagvoetbal haar intrede binnen de vereniging en werd het ledenbestand ineens met 34 leden uitgebreid. Jan Niezen was de grondlegger van deze afdeling. Aan de zondagcompetitie namen toen 2 seniorenteams en 1 A-elftal deel, terwijl op zaterdagen door 1 senior en 1 B-juniorenteam werd gevoetbald.

Kampioens elftal 1968

Staand:
Jannes Hof, Henk Zandvoort, Jannes de Vries, Fokke Brouwer, Tonnie Sterken, Marten Mulder, Eli Veenstra, Henk ter Veld, Lammert Dijkstra, Piet Westerhof, Theo Pors

Gehurkt: Martin Jonker, Richter Lageman, Harry Bergsma, Folkert Veenstra, Gerrie Lunshof

Een groot wapenfeit voltrok zich op 19 november 1967. Op die dag wist het 1e elftal met maar liefst 17-0 van Wapserveen te winnen. Enige maanden later, om precies te zijn op 28 april 1968, werd hetzelfde elftal kampioen in de 2e klasse van de D.V.B.. Via promotiewedstrijden tegen Protos en Yde werd zelfs het eerste klassenschap bereikt. In de beslissende wedstrijd tegen BEW in Vledder stond de gehele Veenhuizer voetbalgemeenschap achter het elftal. Met bussen werden de supporters naar Vledder vervoerd en waren daar getuige van de 3-0 winst die werd geboekt. Uiteraard was er daarna groot feest in Veenhuizen, hetgeen enige weken daarna vanwege de promotie nog eens dunnetjes werd overgedaan. In de competitie werd 113 keer gescoord. Koningsschutter was R. Lageman met 33 doelpunten. Veenhuizen 1 eindigde het eerste jaar in de hoogste klasse van de D.V.B. in de middenmoot. De noodzaak om vaker te gaan trainen werd duidelijk. In 1969 werd heel voorzichtig begonnen met twee keer per week trainen o.l.v. B. Veenstra.

Het jaar 1970 stond in het teken van de viering van het zilveren jubileum.In de maand oktober werd dat heugelijke feit herdacht met een jeugddag, een receptie en een feestmiddag -avond voor de seniorenleden, donateurs en oud-leden.Vooral de reünie met de feestavond werd een grandioze happening.Vele oud-leden maakten op 31 oktober 1970 de tocht naar Veenhuizen om herinneringen op te halen met de ploeggenoten van weleer.Een vijftigtal waagde zich ’s middags op de grasmat als deelnemer aan het reünistenvoetbaltoernooi.Spelers als Jan Scheepstra, Rinze Dragtsma, Dick de Boer, Tjeerd Blauw, Harm van Urk en Aaldert Boelens voetbalden als in vroeger dagen.Ook de enige profvoetballer die Veenhuizen heeft voortgebracht – Riekus Nieborg – speelde mee.

Het bestuur bestond uit de volgende personen:J.J. Verhey (voorzitter), J.A. v.d. Broek (secretaris), P. Westerhof (penningmeester), C. Hermse, F. brouwer, J. Niezen en G, Hof (leden).

Het werd steeds moeilijker de teams een redelijk onderkomen aan te bieden.
De vereniging groeide uit zijn jasje. Daarom werd een verzoek ingediend voor de bouw van een nieuwe kleedaccommodatie met kantine. Bij de Rijksgebouwendienst waren de plannen daartoe al in een vergevorderd stadium. Een bestedingsbeperking van de overheidsuitgaven gooide echter roet in het eten. De voorziening was niet urgent genoeg en de plannen werden in de ijskast gezet. Een lichtinstallatie rond één der velden werd echter wel geïnstalleerd. Op 17 november 1970 werd de eerste lichtwedstrijd in Veenhuizen gespeeld.

Veteranen Teams

[one_third]
Staand:
P.Blauwbroek, E.Palthe, J Vogelzang, J.Bruins, B.Arends, A.Westerhof
Gehurkt:
A. vd Broek, H.Greveling, H.Alink, H.Berhuis, G.v.Kooten
[/one_third][one_third]
Staand:
C.Standhardt, A .de Bruin, H.Davids, J.Jager, F.Brouwer, J.Dijkstra
Gehurkt:
J.Kremer, J.Bosman, A.Veenstra, M.Schipper, J.v.d.Zee
[/one_third] [one_third_last]
V.V.V. Justitie Combi-team uit 1969
v.l.n.r.: D. Smit, L. Dijkstra, J. Bruins, R. Lunshof, F. Veenstra, H. Nieboer,
G. Nuwold, J. Hogenberg, J. Hof, J. vd Broek, H. Douwsma, J. Bruining, K. Mulder
[/one_third_last]