1976-1980

Deze vijf jaren kenmerken zich o.a. door een geweldige groei in het ledenbestand. Zo namen in het seizoen 1979-1989 4 seniorenteams, 1 damesteam en 5 jeugdteams aan de competitie deel. Verder konden de welpen ( tegenwoordig heten deze jongens E-junioren ) hun balletje al trappen en deed het meisjesvoetbal haar intrede. Opmerkelijk is ook de stijgende prestaties van een aantal teams.

Een foto van het eerste elftal in de herfst van 1976.
Dit elftal zou twee jaar later de promotie naar de 1e klasse DVB bewerkstelligen.
Staand:
Roefke de Beij, Anne Hof, Freek Veenstra, Harry van Kooten, Henk Mennega, Harry Maat, Alex van Kooten, Lammert Dijkstra en trainer Polman.
Zittend:
Fokko Luiting, Harry Ebbinge, Hobby Gerkes, Jan Hartsuiker, Eppo Oosterhof, Jan Koolen

In 1977 miste het eerste elftal ( nu dus uitkomend in de zaterdagcompetitie ) promotie naar de 1e klasse op een haar na, maar in 1978 was de promotie wel een feit. Ook het tweede team klom op van de Res. 4e klasse naar de Res. 2e klasse, terwijl het damesteam in 1979 kampioen werd van de 2e klasse en promoveerde naar de 1e klasse.

Het succesvolle damesteam
Staand:
R. Santing, J. Monsma A. ten Hoor, W. Winkel G. ten Hoor, R. Monsma K. Schuiling, R. Hilberts J, v. Veenen, W. v. Veenen
Zittend:
M. Harlief, R. Ruschen C. Germsma, J. Brouwer L. Ruschen

Een bewijs dat het goed ging met het damesvoetbal was het feit dat 3 dames werden geselecteerd voor het Drentse Team, n.l. Mej. G. Dijkstra, Mevr. R.J. Brouwer en Mevr. K. v. Straten. Het zondag team dat dus als een soort veredeld veteranenteam in 1975 in het leven was geroepen, werd in het eerste seizoen meteen kampioen en ‘dreigde’ in 1979 zelfs te promoveren naar de Res. 2e klasse. Gelukkig voor de oude gladiatoren was het doelsaldo van Borger iets beter.

Prestaties en gezelligheid werden trouwens uitstekend gecombineerd, waardoor er een specifieke sfeer ontstond. Een voorbeeld was de Nieuwjaarsreceptie, die elk jaar werd gehouden.

Het veteranenteam in al zijn glorie
Staand:
Roel Meyer, Wietse Dijkstra, Roel Ties, Ton Volmer, Sjoerd Travaille, Jannes hof, Wisse Jager
Zittend:
Piet Boers, Folkert Veenstra, Geert Nuwold, Eli Veenstra, Leo v.d. Leck, Dik Smit, Jan Hilverda, Roel Bathoorn

Het 7e lustrum werd op 25 oktober 1980 gevierd, andermaal samen met de oud-leden. Tijdens dit jubileum werd de heer C.H. v.d. Molen, die 7 jaar de voorzittershamer had gehanteerd en gedurende die ambtsperiode het jeugdvoetbal bijzonder aandacht gaf, benoemd tot erelid.