1981-1985

De prestatiecurve gaf ook in deze vijf jaren aanvankelijk nog een stijgende lijn te zien. In mei 1981 is Fokko Luiting, de 23-jarige spitsspeler van Veenhuizen, de eerste voetballer die in het bezit komt van de Noord-Wester Bokaal als zijnde de topscoorder van Noordenveld en Westerkwartier. De laatste bokaal, seizoen 1994-1995, ging naar Eddy Tingen, de toenmalige spits van het eerste elftal.

De kampioenen van 1982 die terugkeerden naar de K.N.V.B.
Staand: Marius Modder, Goof Koning, Hepke Rozema, Jan Comino, Jan Riemsma, Harry Maat, Harry van Kooten, Pieter Rooks, Roefke de Beij, Eite Homan.
Zittend: Fokko Luiting, Jan Klopstra, Roelf Slob, Harry Bosman, Sjouke Rooks, Cor Duin, Harry Duin. (Erik ter Horst ontbreekt)

In 1982 herwon V.V.V. onder leiding van trainer M.Modder, dankzij het kampioenschap in de 1e klasse, de plaats in de K.N.V.B. die ze in 1956 prijs gegeven had. Het team bestond uit: J. Comino, E. Rozema, H. v. Kooten, H. Bosman, F. Luiting, S. Rooks, J. Klopstra, R. Slob, H. Duin, C. Duin, A. Maat, P. Rooks, J. Riemsma en H. ter Horst.

De vereniging presteerde in dat jaar duidelijk in de breedte: het 2e team promoveerde naar de Res. 1e klasse van de K.N.V.B. afd. Drenthe, het 4e (inmiddels namen er 5 senioren teams deel aan de competitie) werd kampioen, terwijl ook de B-junioren een feestje mochten bouwen. Het eerste team handhaafde zich het daaropvolgende seizoen moeiteloos in de 4e klasse K.N.V.B., sterker nog: het eindigde op een knappe 3e plaats. Het tweede team kon zich ternauwernood in de Res. 1e klasse handhaven. Piet Westerhof, die vele functies binnen de vereniging had bekleed werd op 24 maart 1983 tot erelid benoemd. Een terechte onderscheiding.

12½-jarig bestaan dames, april 1984
Staand: Coba Mein-Gerbensma, Petra Dijkstra, Hennie Stoker, Grietje Dijkstra, Wieki van Veenen, Jenrie Brouwer, Andries Vries, Roelie Ruschen, Lammie Ruschen, Geertje Kroes, Anja Blauwkiel
Zittend: Jan Brouwer, Fransika Lutjes,Marian Kremer,Christien v/d Putten, Trijntje Post, Francis v/d Putten, Cobie van Weperen, Japke van Veenen,Roelie Santing, Alie ten Hoor, Sippie Kuiper, Marleen Lageman, Gerda de Walle, Tineke Hazenberg

In 1984 had het damesteam reden een feestje te vieren, deze afdeling bestond toen n.l. 12½ jaar. Overigens was het team in 1981 voor de derde maal kampioen geworden. Het ledental loopt in de laatste twee jaren enigszins terug. Zo hield het roemruchte zondagteam in 1984 op te bestaan en kwamen er nog 3 senioren teams uit in de competitie. Het seizoen 1985-1986 kent nog 2 senioren teams op zaterdag en toch ook weer een team op zondag.

Dhr. De Leeuw
voorzitter

De V.V.V. nam dat seizoen verder nog deel aan de competitie met een damesteam en 4 jeugd teams. In september 1985, net voor het jubileum, droeg Dhr. De Leeuw de voorzittershamer over aan Dhr. R.H. Ties.

Op 26 oktober 1985 werd het 40-jarig jubileum gevierd door leden, oud-leden en donateurs met een programma zoals dat ook in 1970 bij het zilveren jubileum werd afgewerkt. Oude makkers als Henk Nieboer, Tjeerd Blauw en Wilte Timmer beroerden wederom de bal. Na afloop hiervan volgde er nog een diner en uiteraard een feestavond. Hiervoor afgaande hield het bestuur bestaande uit : Dhr. R.H. Ties (voorzitter), Dhr. H. Zandvoort (secretaris), Mej. A. ten Hoor (penningmeester), Dhr. J.B. Bruining, Dhr. W. v.d. Leest, Dhr. J. Feyen en Mevr. Ten Hoor, een receptie op 24 oktober 1985.