1986-1990

Vanaf 1985 tot aan het seizoen 1988/1989 was er sprake van molukse invloeden bij de VVV, trainer was Piet Metiary, die twee tropische verrassingen met zich meebracht, te weten: Zeth Teberina (voor korte duur) en de rappe en onvoorspelbare Richard (Etja) Talaksuru, die meerdere seizoenen het blauw-wit om zijn schouders droeg.
Naast het sportieve element, promotie naar de derde klasse was een aantal malen dichtbij, werd de inwendige mens goed verzorgd maar danig op de proef gesteld met loempia’s, pasteitjes, bapao en diverse gradaties sambal. De bingo’s op de gebruikelijke feestavonden moest naast het Hollands en Fries ook in het Maleis vertaald worden.

September 1987, het toenmalige eerste werd in het nieuw gestoken door hoofd sponsor Jan Dorenbos.
Staand: Piet Metiary, Harry Maat, Sjouke Rooks, Herman van Bruggen, Fokko Luiting, Harry de Jong, Ruud Hendriks, Pieter Rooks, Peter Moltmaker, Jan Feyen
Zittend: Tjeerd Wieringa, Richard(Etja) Talaksuru, Hans Lubbers, Roelf Slob, Johan Schadenberg, Eddy Hoekstra

In december 1986 kreeg de VVV een nieuwe afrastering en een nieuwe ballenvanger bij het hoofdveld. Dit gebeurde in samenwerking met Justitie en de Rijksgebouwendienst. Door de nieuwe afrastering was het mogelijk om reclameborden te plaatsen, waardoor de kas gespekt kon worden. De eerste borden werden in 1988 geplaatst, heden omzomen een dertigtal borden het hoofdveld.
Het tweede was ondertussen gedegradeerd en kwam weer uit in de reserve 2e klasse van de afdeling Drenthe. Het derde kwam uit in de reserve 4e klasse DVB en het vierde was ter ziele gegaan.
Door krapte bij de jeugd, vooral bij de A, B en C-junioren, was het noodzakelijk geworden om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere voetbalverenigingen. Deze werden aangegaan met de S.V. Een, GOMOS en FC Fochteloo en tot op heden is er een goed samenwerkingsverband met de S.V. Een. Belangrijk uitgangspunt in deze samenwerkingsverbanden was dat de eigen identiteit niet verloren mocht gaan.

Bij de jongere jeugd daarentegen was er wel sprake van een lichte groei. Naast de expansiedrift op de kolonie, was dit vooral te danken aan de jaarlijkse, inmiddels traditionele, sport en spel middagen voor de jeugd, welke onder bezielende leiding van Harry Ebbinge, Peter Moltmaker en tal van andere vrijwilligers tot stand kwamen.

Het clubgebouw, zoals dat van 1973-2004 in gebruik is genomen.

In 1989 werd afscheid genomen van de heer R.H. Ties als voorzitter van de VVV en van trainer Piet Metiary. Deze vacante plaatsen werden ingenomen door respectievelijk Dhr. Henk Kleiker en Dhr. Henk Smallenbroek.