• Historie 1961 - 1970

 • 1961-1965

  De jaren 1961-1965 begonnen met een verjonging van het dagelijks bestuur. Op de jaarvergadering in juni 1961 werd afscheid genomen van de heren H. Pots, A. de Bruin en G. de Wilde, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. De heer L.W. Poelstra werd bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen. Hij was daartoe bereid, mits hij werd gesteund door twee jonge rechterhanden, d.w.z. een ambitieuze secretaris en dito penningmeester, Jacob v.d. Broek en Jannes Hof voldeden aan die voorwaarden en deden hun intrede in het bestuur en zouden daarna vele jaren als stuwende krachten van de vereniging fungeren.

  In 1962 moest Roelof Dijkstra, één der steunpilaren van het eerste uur wegens ziekte van zijn echtgenote bedanken als lid van het bestuur. Binnen de leiding van de club had hij de fraaie titel van commissaris. Dit betekende o.a. dat hij zich wekelijks bezig hield met het in orde brengen van de velden. Roel heeft de vereniging altijd een warm hart toegedragen. Hij was actief als speler en daarnaast actief in vele functies binnen de club.

  hoe het begon 5
  Staand:
  Peter Hoek, Aaldert Drijver, Lambert Dijkstra, Luuk Hoekstra, Henk van Dijk, Henk Koning
  Zittend:
  Albert Jager, Harry vh Spijker, Jannes Bruins, Hans Guldenaar, Henk Kamp
  In de competitie eindigde het vlaggeschip van de vereniging in 1962 op de derde plaats. Eén der medewerkers aan dit goede resultaat was de toen 42-jarige Boudewijn Veenstra. Hij speelde samen met broekies als Folkert Veenstra, Riekus van Veen en Jacob v.d. Broek.
  Het tweede elftal deed het nog beter en werd kampioen.

  hoe het begon 6
  Staand:
  Willie vd Berge, Jaap de Groot, Roel Ties, Koen de Groot, Piet Balk, Tonnie Sterken
  Zittend:
  Henk Luchies, Henk Boers, Harry Haver, Tonnie Pots, Lothar Snijder
  In 1963 werd met de junioren weer eens deelgenomen aan een sportkamp van de K.N.V.B.. Als leiders fungeerden de heren J.A. v.d. Broek en Js. Hof.

  De B-junioren werden in 1964 kampioen. Van het elftal maakten deel uit: G. Lunshof, J. van Dijk, C. van Dijk, H. Alink, W. Poelstra, G. Greveling, B. Schooljan, J. Brouwer, W. Kuiper, R. Meijer, H. Bergsma en H. Hoek. Abele Veenstra, jarenlang de drijvende kracht van het jeugdvoetbal, was trots op deze mannen.

  In 1964 zag het er naar uit dat Veenhuizen 1 kampioen zou gaan worden.
  Lange tijd stond het team bovenaan. In de slotfase van de competitie kwam men echter adem te kort.

  De eindstand was:

  1. Leo 22-37
  2. Tynaarlo 22-33
  3. Veenhuizen 22-32
  4. Annen 22-29

  1966-1970

  hoe het begon 16

  A. Engberts voorzitter
  In deze handvol jaren vonden in het bestuur enige mutaties plaats die het vermelden waard zijn.

  Voorzitter Poelstra maakte plaats voor Dhr. A. Engberts, die op zijn beurt in 1968 de voorzittershamer overdroeg aan Dhr. J. Verhey.

  De post van secretaris werd gedurende één jaar overgenomen door K. Mulder en daarna vanaf 1966 weer voortgezet door J.A. v.d. Broek. De penningen werden beheerd door F.S. Veenstra.

  De kleedgelegenheid in de oude korenmolen voldeed niet volledig aan de eisen. De Rijksgebouwendienst nam in 1966 de zaak ter hand. Het bleef natuurlijk oudbouw, maar voorlopig kon de vereniging weer even vooruit. Het vermelden waard zijn de onderlinge veteranen wedstrijden die enkele keren werden georganiseerd.

  Een belangrijke gebeurtenis voltrok zich in 1967. In dat jaar deed het zaterdagvoetbal haar intrede binnen de vereniging en werd het ledenbestand ineens met 34 leden uitgebreid. Jan Niezen was de grondlegger van deze afdeling. Aan de zondagcompetitie namen toen 2 seniorenteams en 1 A-elftal deel, terwijl op zaterdagen door 1 senior en 1 B-juniorenteam werd gevoetbald.

  Kampioens elftal 1968

  hoe het begon 22
  Staand:
  Jannes Hof, Henk Zandvoort, Jannes de Vries, Fokke Brouwer, Tonnie Sterken, Marten Mulder, Eli Veenstra, Henk ter Veld, Lammert Dijkstra, Piet Westerhof, Theo Pors

  Gehurkt: Martin Jonker, Richter Lageman, Harry Bergsma, Folkert Veenstra, Gerrie Lunshof

  Een groot wapenfeit voltrok zich op 19 november 1967. Op die dag wist het 1e elftal met maar liefst 17-0 van Wapserveen te winnen. Enige maanden later, om precies te zijn op 28 april 1968, werd hetzelfde elftal kampioen in de 2e klasse van de D.V.B.. Via promotiewedstrijden tegen Protos en Yde werd zelfs het eerste klassenschap bereikt. In de beslissende wedstrijd tegen BEW in Vledder stond de gehele Veenhuizer voetbalgemeenschap achter het elftal. Met bussen werden de supporters naar Vledder vervoerd en waren daar getuige van de 3-0 winst die werd geboekt. Uiteraard was er daarna groot feest in Veenhuizen, hetgeen enige weken daarna vanwege de promotie nog eens dunnetjes werd overgedaan. In de competitie werd 113 keer gescoord. Koningsschutter was R. Lageman met 33 doelpunten. Veenhuizen 1 eindigde het eerste jaar in de hoogste klasse van de D.V.B. in de middenmoot. De noodzaak om vaker te gaan trainen werd duidelijk. In 1969 werd heel voorzichtig begonnen met twee keer per week trainen o.l.v. B. Veenstra.

  Het jaar 1970 stond in het teken van de viering van het zilveren jubileum.In de maand oktober werd dat heugelijke feit herdacht met een jeugddag, een receptie en een feestmiddag -avond voor de seniorenleden, donateurs en oud-leden.Vooral de reünie met de feestavond werd een grandioze happening.Vele oud-leden maakten op 31 oktober 1970 de tocht naar Veenhuizen om herinneringen op te halen met de ploeggenoten van weleer.Een vijftigtal waagde zich ’s middags op de grasmat als deelnemer aan het reünistenvoetbaltoernooi.Spelers als Jan Scheepstra, Rinze Dragtsma, Dick de Boer, Tjeerd Blauw, Harm van Urk en Aaldert Boelens voetbalden als in vroeger dagen.Ook de enige profvoetballer die Veenhuizen heeft voortgebracht – Riekus Nieborg – speelde mee.

  Het bestuur bestond uit de volgende personen:J.J. Verhey (voorzitter), J.A. v.d. Broek (secretaris), P. Westerhof (penningmeester), C. Hermse, F. brouwer, J. Niezen en G, Hof (leden).

  Het werd steeds moeilijker de teams een redelijk onderkomen aan te bieden.
  De vereniging groeide uit zijn jasje. Daarom werd een verzoek ingediend voor de bouw van een nieuwe kleedaccommodatie met kantine. Bij de Rijksgebouwendienst waren de plannen daartoe al in een vergevorderd stadium. Een bestedingsbeperking van de overheidsuitgaven gooide echter roet in het eten. De voorziening was niet urgent genoeg en de plannen werden in de ijskast gezet. Een lichtinstallatie rond één der velden werd echter wel geïnstalleerd. Op 17 november 1970 werd de eerste lichtwedstrijd in Veenhuizen gespeeld.

  VETERANEN TEAMS

  hoe het begon 17
  Staand:
  P.Blauwbroek, E.Palthe, J Vogelzang, J.Bruins, B.Arends, A.Westerhof
  Gehurkt:
  A. vd Broek, H.Greveling, H.Alink, H.Berhuis, G.v.Kooten

  hoe het begon 18

  Staand:
  C.Standhardt, A .de Bruin, H.Davids, J.Jager, F.Brouwer, J.Dijkstra
  Gehurkt:
  J.Kremer, J.Bosman, A.Veenstra, M.Schipper, J.v.d.Zee

  hoe het begon 19

  V.V.V. Justitie Combi-team uit 1969
  v.l.n.r.: D. Smit, L. Dijkstra, J. Bruins, R. Lunshof, F. Veenstra, H. Nieboer,
  G. Nuwold, J. Hogenberg, J. Hof, J. vd Broek, H. Douwsma, J. Bruining, K. Mulder