• Historie 1971 - 1980

 • 1971-1975

  hoe het begon 20

  Jan Brouwer en Harry Bergsma
  In 1971 werd aan de V.V. Veenhuizen een damesafdeling toegevoegd. Het bestuur was weliswaar niet razend enthousiast (voetbal is geen sport voor vrouwen, vond men), maar wilde toch geen negatieve houding aannemen. Stuwende kracht was Jenry Brouwer. Als trainers/begeleiders van het dames elftal fungeerden Harrie Bergsma en Jan Brouwer.

  De jeugdafdeling van de vereniging bloeide in deze jaren. Aan de jeugdcompetitie namen deel: 1 A-elftal, 1 B-elftal, 2 C-elftallen en een pupillenelftal. Daarnaast was een welpenteam actief met trainingen en onderlinge wedstrijden. De B-junioren werden kampioen. Het kampioenselftal o.l.v. Boudewijn Veenstra bestond uit de volgende spelers: F.J. Veenstra, A. v/d Heide, B. Luiting, J. Koolen, H. Blauwbroek, F. Luiting, G. Engberts, G. Hogenberg, R. Bruins, E. Oosterhoff, J. Wieling. P. v/d Voorde en J. Feyen.

  In september 1972 werd van de K.N.V.B. afdeling Drenthe een brief ontvangen waarin stond vermeld dat de kleedkamers in de Korenmolen waren afgekeurd en dat de vereniging binnen een jaar voor vervanging moest zorgen. Deze brief was het begin van de lange weg naar de opening van de nieuwe kleedaccommodatie in 1974.

  Tijdens het seizoen 1972-1973 nam het damesteam voor het eerst aan de competitie deel en eindigde op de 6e plaats. Verder schreef de vereniging in met 3 senioren-elftallen en 7 jeugdelftallen. Een groot probleem was het vervoer van de jeugd bij de uitwedstrijden. Fietsen was er niet bij, er moest per auto worden gereisd en niet iedere ouder was bereid om regelmatig met hun auto het vervoer te verzorgen.

  In mei 1972 moest Dhr. J. Verhey wegens vertrek naar Breda de voorzittershamer overdragen. Zijn opvolger werd Dhr. C.H. v/d Molen. Hij werd in het dagelijks bestuur geassisteerd door J.A. v/d Broek (secretaris) en P. Westerhof (penningmeester).

  De B- Juioren in 1975

  hoe het begon 7
  Staand:
  Jaap v.d. Beek, Douwe v.d. Malen, Reinie Lunshof, Jan Geert Bouma, Pieter Rooks, Tonnie Uiterwijk, J.B. Rooks
  Zittend:
  Ton v. Gedderen, Roelf Slob, Sake Veenstra, Ger Davids
  Dat de voetbalvereninging de zaken professioneler ging aanpakken bleek o.a. uit het feit dat er in 1973 een “vreemde trainer” werd aangetrokken. Dhr. A.J. de Jonge uit Roden, was overigens niet de eerste betaalde trainer die binnen de vereniging werd aangesteld. Klaas Oosterhof verzorgde in 1964 een korte periode de trainingen.Intussen was het 1e elftal wel naar de 2e klasse van de D.V.B. gedegradeerd. De laatste trainer uit de eigen gelederen was Jannes Hof.

  Intussen was de bouw van de kleedkamers met kantine gestart. De kleedkamers konden 3 november 1973 in gebruik worden genomen. De officiële overdracht door de Rijksgebouwendienst aan Justitie en aan de voetbalvereniging vond eerst plaats op 17 oktober 1974.

  Door de oliecrisis in 1973 kwam het vervoer van de elftallen op de autovrije zondagen danig in de knel. In de competitie van de D.V.B. had Veenhuizen de primeur van de eerste lichtwedstrijd. De ontmoeting Veenhuizen – Halen staat als zodanig geboekt.

  In november 1974 moest J.A. v/d Broek door vertrek naar Bedum zijn functie als secretaris na 13 jaar ter beschikking stellen. Hij werd opgevolgd door Dhr. Boesekool, die enige maanden het secretariaat heeft gevoerd. Door vertrek moest ook hij bedanken, waarna Henk Zandvoort aan die functie binnen de vereniging begon. De eerste ‘betaalde trainer’ werd in 1974 al opgevolgd door Henk Nijenhuis, die als trainer/speler ging fungeren.

  De dames werden in 1975 kampioen en promoveerden naar de 1e klasse. Het 1e ‘zondagselftal’ nam afscheid van het zondag voetbal met een 3-0 overwinning op Tynaarlo. Het zaterdag voetbal deed volledig zijn intrede. Alleen een z.g. veteranenelftal bleef de zondag trouw en zo konden spelers als Eli Veenstra, Folkert Veenstra, Jannes Hof, Roel Ties en Geert Nuwolt hun ei kwijt. De eerste viering van een lustrum na de geweldige happening in 1970 i.v.m. het zilveren jubileum vond plaats op 1 november 1975. Ook nu waren er vele oud-leden aanwezig. Aan de competitie 1974-1975 namen 10 elftallen deel, t.w.: 3 senioren-, 1 damesteam, 1 A en 1B elftal, 2 C-juniorenteams en 2 pupillenelftallen.

  1976-1980

  Deze vijf jaren kenmerken zich o.a. door een geweldige groei in het ledenbestand. Zo namen in het seizoen 1979-1989 4 seniorenteams, 1 damesteam en 5 jeugdteams aan de competitie deel. Verder konden de welpen ( tegenwoordig heten deze jongens E-junioren ) hun balletje al trappen en deed het meisjesvoetbal haar intrede. Opmerkelijk is ook de stijgende prestaties van een aantal teams.

  Een foto van het eerste elftal in de herfst van 1976. Dit elftal zou twee jaar later de promotie naar de 1e klasse DVB bewerkstelligen.

  hoe het begon 13
  Staand:
  Roefke de Beij, Anne Hof, Freek Veenstra, Harry van Kooten, Henk Mennega, Harry Maat, Alex van Kooten, Lammert Dijkstra en trainer Polman.
  Zittend:
  Fokko Luiting, Harry Ebbinge, Hobby Gerkes, Jan Hartsuiker, Eppo Oosterhof, Jan Koolen
  In 1977 miste het eerste elftal ( nu dus uitkomend in de zaterdagcompetitie ) promotie naar de 1e klasse op een haar na, maar in 1978 was de promotie wel een feit. Ook het tweede team klom op van de Res. 4e klasse naar de Res. 2e klasse, terwijl het damesteam in 1979 kampioen werd van de 2e klasse en promoveerde naar de 1e klasse.

  Het succesvolle damesteam

  hoe het begon 10
  Staand:
  R. Santing, J. Monsma A. ten Hoor, W. Winkel G. ten Hoor, R. Monsma K. Schuiling, R. Hilberts J, v. Veenen, W. v. Veenen
  Zittend:
  M. Harlief, R. Ruschen C. Germsma, J. Brouwer L. Ruschen
  Een bewijs dat het goed ging met het damesvoetbal was het feit dat 3 dames werden geselecteerd voor het Drentse Team, n.l. Mej. G. Dijkstra, Mevr. R.J. Brouwer en Mevr. K. v. Straten. Het zondag team dat dus als een soort veredeld veteranenteam in 1975 in het leven was geroepen, werd in het eerste seizoen meteen kampioen en ‘dreigde’ in 1979 zelfs te promoveren naar de Res. 2e klasse. Gelukkig voor de oude gladiatoren was het doelsaldo van Borger iets beter.

  Prestaties en gezelligheid werden trouwens uitstekend gecombineerd, waardoor er een specifieke sfeer ontstond. Een voorbeeld was de Nieuwjaarsreceptie, die elk jaar werd gehouden.

  Het veteranenteam in al zijn glorie

  hoe het begon 4
  Staand:
  Roel Meyer, Wietse Dijkstra, Roel Ties, Ton Volmer, Sjoerd Travaille, Jannes hof, Wisse Jager
  Zittend:
  Piet Boers, Folkert Veenstra, Geert Nuwold, Eli Veenstra, Leo v.d. Leck, Dik Smit, Jan Hilverda, Roel Bathoorn
  Het 7e lustrum werd op 25 oktober 1980 gevierd, andermaal samen met de oud-leden. Tijdens dit jubileum werd de heer C.H. v.d. Molen, die 7 jaar de voorzittershamer had gehanteerd en gedurende die ambtsperiode het jeugdvoetbal bijzonder aandacht gaf, benoemd tot erelid.