• Algemene Ledenvergadering 21 maart a.s.

  • Beste leden,

    Nu er weer wat meer kan wil het bestuur jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die willen we gaan houden op 21 maart a.s. in de voetbalkantine.

    Meer informatie volgt via de mail en de sociale media.