• Dagelijks bestuur:

  Voorzitter: Kees van de Leest telefoon 06-51 28 04 73 email: keesenjannie@ziggo.nl

  Penningmeester:  Anneloes Siegers email: penningmeestervvveenhuizen@hotmail.com

  Secretaris: Sjouke Rooks telefoon 0592-388288 email: secretarisvvveenhuizen@gmail.com

  Leden:

  Wedstrijdsecretaris: Dirk Homan telefoon 0592 -388536 email: dirkhoman@hotmail.com

  Kantine en activiteiten commissie: Herman van Bruggen telefoon: 06 - 29 01 84 36

  Onderhoud terrein en accomodatie: Arend Elsinga  arende@ziggo.nl

  Jeugdzaken: Marco de Jong telefoon: 06 - 10 74 82 43 email: mdejong1980@gmail.com