• HOE HET BEGON

 •  

  hoe het begon   Drs. J.A. Brons

  In de zomer van 1945 zijn een aantal mensen van mening dat voetbal een leuke sport is en om te beoordelen of er voldoende aanwezig is om een voetbalclub op te richten, wordt er een bijeenkomst belegd op 28 oktober 1945.

  De mensen van het eerste uur zijn:
  J. Brons, R.Dijkstra, H.J. Klein-Langenhorst en H. Reinardus.

  hoe het begon 15

  achter v.l.n.r.: ?, Appie Britstra, Gosse vd Heide, ?, Johan Peters, Linze vd Heide midden v.l.n.r.: Barend Leeuwenburg, Jan Roede, Markus Nijborg, Richard Gol, Luichie Roede voor v.l.n.r.: Albert Essebrugge, Rieks Pals, Jan Harteveld
  Op de bijeenkomst zijn meer dan 40 belangstellenden aanwezig. De bijeenkomst is een groot succes: er wordt ter plekke besloten om tot oprichting over te gaan met de volgende doelstellingen:

  1. Opvang van de jeugd en volwassenen om gezamenlijk een zinvolle besteding aan de vrije tijd te geven.
  2. Bevordering van onderlinge saamhorigheid in een ambtelijke wereld, tegelijkertijd activeren van de zelfwerkzaamheid in de club.
  3. Passieve recreatie te bieden aan de gemeenschap Veenhuizen, die op grond van aparte positie in sterke mate op activiteiten binnen de eigen groep was aangewezen.

  1945-1950

  In februari 1946 startte de V.V. Veenhuizen met twee senioren elftallen. De start was bemoedigend, want het eerste team, dat uitkwam in de 2e klasse van de Drentse Voetbal Bond, werd kampioen.
  In het tweede seizoen kon ook al een jeugdteam voor de competitie worden ingeschreven. De groei zat er dus in.

  Inmiddels ondervond de korfbalclub “Rood-Zwart” (opgericht in 1919) behoorlijk concurrentie van de voetbalclub. Er werden pogingen gedaan om tot een samensmelting te komen. Het lukte, maar het ging niet helemaal van harte. De naam werd S.R.Z. (Sportvereniging Rood-Zwart). In 1948 was het alweer gedaan met de samenwerking. “Rood-Zwart” bleef echter wel met een voetbalafdeling draaien.
  Het verzoek van de V.V. Veenhuizen om ook toegelaten te worden tot de D.V.B. werd afgewezen. Het was volgens de reglementen niet toegestaan dat twee verenigingen uit een plaats, met zo’n gering aantal inwoners, ingeschreven stonden bij de D.V.B..
  Het betekende één voetballoos seizoen want in 1949 gaf “Rood-Zwart” zich gewonnen. De voetbal tak werd opgedoekt.

  De vereniging startte toen met twee senioren elftallen en één jeugdelftal op de zondag, terwijl een zaterdag seniorenteam in voorbereiding was. Voorzitter toentertijd was de heer C.W. Elsenaar. De plaatselijke moeilijkheden op voetbalgebied van het vorig seizoen waren volledig overwonnen en het ledental steeg gestaag.

  Het eerste lustrum werd gevierd met een kampioenschap van zowel het eerste, als van het tweede team. Het jeugdteam eindigde op een knappe tweede plaats.
  Dat lustrum werd opgeluisterd door de USA-Cabaret groep en de USA-Band uit Groningen en de plaatselijke toneelvereniging “Nieuw Leven”