• Huisregels

 • Inleiding

  V.V. Veenhuizen wil alle (jeugd)leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. We streven ernaar om alle (jeugd) teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen welke voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat V.V. Veenhuizen een vereniging is om trots op te zijn.

  Wat zijn onze uitgangspunten?

  Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

  We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en tegenstander, ook als deze een fout maakt.
  De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  Voetbal is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
  Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
  Door sport leren voetballers hun grenzen ontdekken en verleggen.
  Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

  Om bovenstaande uitgangspunten te bereiken wordt van iedere voetballer van de V.V. Veenhuizen en van een ieder die hierbij als trainer, leider en ouder betrokken is, een positieve houding en instelling gevraagd. Deze houding en instelling is gebaseerd op de volgende afspraken m.b.t. onze spelers (sub 1), onze leiders (sub 2), onze trainers (sub 3) en op de afspraken die we met de ouders van onze jeugdleden willen maken.

  1. Wat vragen wij van onze spelers?

  De speler van een (jeugd)team van de V.V. Veenhuizen:

  Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
  Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
  Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
  Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
  Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
  Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
  Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
  Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze daar schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
  Dient na elke wedstrijd te douchen. Senioren en spelers van een D, C, B of A team douchen tevens na elke training.
  Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
  Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
  Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.

  2. Wat vragen wij van onze leiders?

  De leider van een (jeugd)team van de V.V. Veenhuizen:

  Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
  Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
  Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
  Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
  Een leider van een jeugdteam zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
  Is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedlokalen, zowel uit als thuis.
  Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak) die de vereniging ter beschikking stelt.
  Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden.
  Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
  Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
  Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team.
  Besteed aandacht aan (langdurig) geblesseerde spelers
  Neemt deel aan de (jeugdleiders)vergaderingen.
  Maakt en bewaakt het was-schema en de teamkleding.
  Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

  3. Wat vragen wij van onze trainers ?

  De trainer van een (jeugd)team bij de V.V. Veenhuizen:

  Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en leiders.
  Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
  Brengt spelers passie bij voor het spel.
  Traint op een positieve en uitdagende wijze.
  Heeft als doel elke individuele speler naar een hoger voetballend niveau te trainen.
  Staat altijd in trainingsoutfit op het trainingsveld.
  Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.).
  Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
  Bepaalt in samenspraak met leiders de opstelling van het team.
  Is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedlokalen na de training.
  Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven.
  Neemt deel aan de (jeugdleiders)vergaderingen.
  Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
  Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

  4. Wat vragen wij van onze enthousiaste en meelevende ouders van onze jeugdleden ?

  De ouder/verzorger van een jeugdspeler bij de V.V. Veenhuizen:

  Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld
  Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rust van de wedstrijden).
  Laat de coaching van het team over aan trainers en begeleiders. Deze structuur is vooral voor uw kind van belang; kinderen raken anders verward en/of weten niet meer waar ze aan toe zijn.
  Moedigt spelers positief en plezierig aan, maar geeft geen technische en tactische aanwijzingen.
  Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
  Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
  Ziet er op toe dat zoon/dochter respect heeft voor de medespelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  Toont tevens een maatschappelijke betrokkenheid (wassen van kleding/vrijwilliger etc.) bij de V.V. Veenhuizen.
  Stimuleert zoon/dochter in het naleven van bovenstaande uitgangspunten van onze club.