• Huisregels kantine vv Veenhuizen

   

  Algemene regels:

  • Alle aanwijzingen van medewerkers van de kantine, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunt u direct bij het bestuur melden.
   • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit.
   • Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
   • Alcoholhoudende drank uitsluitend verkopen aan personen van minimaal 18 jaar oud. Desgewenst kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
   • Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

   

  Het is verboden om:

  • Drugs in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
  • Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
  • Diefstal of vernieling te plegen.
  • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
  • Discriminerende opmerkingen te maken.
  • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
  • Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

   

  Het is niet toegestaan om:

  • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
  • Glas- of aardewerk mee te nemen naar het veld.
  • Tijdens wedstrijden glaswerk mee het terras op te nemen.
  • Glazen bier na afloop van de wedstrijd de kleedkamer mee binnen te nemen. Plastic bierglazen zijn wel toegestaan.
  • Voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken.
  • Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de kantine/sportcomplex.

   

  De toegang kan geweigerd worden als u:

  • Aangeschoten, dronken, agressief of ander normafwijkend gedrag vertoont.
  • De toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven).
  • Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs

   

  Bij het plegen van misdrijven:

  • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen drugs / wapens / in beslag genomen.
  • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
  • Doen wij aangifte of dienen een klacht in.

   

  Regels tbv gebruik kantine bij feesten of andere activiteiten:

  • Sluitingstijden die door het bestuur voor deze avond zijn opgelegd dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
  • Gemaakte schade/vernieling aan de inventaris van de kantine/toiletgroep dient z.s.m. te worden gemeld aan één van de bestuursleden/kantinebeheerder.
  • Er mag uitsluitend gerookt worden onder de overkapping. Er wordt ’s avonds niet gerookt bij de toegangsdeur van de kantine.
  • Wanneer men per auto/fiets/lopend het sportcomplex verlaat dient dit op een normale, rustige wijze te gebeuren. Dus niet luid schreeuwend of met gierende banden de parkeerplaats verlaten. Zorg ervoor dat onze naaste buren geen geluidshinder ondervinden.
  • De kantine (incl toiletten) dient uiterlijk de dag er na weer schoon te worden opgeleverd. Vervolgens de sleutel van de kantine afgeven/ophangen op het bekende adres.

   

  Bij niet naleving van onze huisregels:

  • Wordt u uit de kantine en of van het sportcomplex verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot het complex/kantine ontzegd worden.
  • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld

   

  Wij hopen op uw begrip en bedanken u alvast voor uw medewerking.

   

  Bestuur vv Veenhuizen