• Teamindelingen Jeugd Seizoen 2024/2025

 • Namens de gezamenlijke TC's van v.v. Veenhuizen en s.v. Haulerwijk hierbij de voorlopige indeling van de jeugdteams. Het betreft een concept-indeling, nieuwe aanmeldingen en nog eventuele opzeggingen kunnen in een enkel geval nog tot aanpassingen leiden.

   

  Om tot een zo goed mogelijke en gedragen indeling te komen is binnen vanuit de TC  met de/een vertegenwoordiger van elk team  (trainers of leiders) gesproken. Het gehanteerde uitgangspunt is hierbij dat iedereen met zoveel mogelijk plezier op zijn of haar niveau kan spelen. 

   

  Voor wat betreft de organisatorische aspecten rondom trainingsdagen, trainingsplaats en invulling van trainers en leiders volgt de komende periode verdere informatie.

   

  Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact met TC. Bezwaren op de indeling kunnen worden ingediend worden via het mail adres technischecommissie@svhaulerwijk.nl. Van daaruit zal er dan contact worden opgenomen.

   

  U vindt de voorlopige teamindelingen via deze link.