• Technische commissie

 • Profiel Technische Commissie

  De Technische Commissie (TC) van v.v. Veenhuizen heeft een adviserende rol aan het bestuur;

  Het doel van de TC is zorgen voor continuïteit van voetbaltechnisch beleid op lange termijn en op team-overstijgend niveau.

  De volgende zaken worden door de TC uitgevoerd:

  Opstellen en actueel houden van technisch plan.
  Sturen op handhaving van het technisch plan.
  Delen van technisch plan
  Samenstelling van staf (technisch en medisch)van de teams die onder de TC vallen.
  Advies geven over aanstelling van hoofdtrainer en het verlengen van het dienstverband.
  Houdt evaluatie gesprekken met de staf van teams en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen, kan ook specifiek met betrekking tot speelwijze zijn.
  Het indelen van de seniorenselecties aan het begin van het seizoen. (in samenspraak met de staf), inventariseert in vroeg stadium over plannen bij spelers (of laat dit doen door staf, maar neemt in iedere geval initiatief daarin). Wijziging van selecties altijd via TC.
  Aanspreekpunt bij team-overstijgende voetbaltechnische zaken.
  Is aanwezig bij donderdagavond overleg. Indien leiders in onderling overleg het over niet eens kunnen worden, beslist bestuurslid TC.
  Indien spelers individueel tegen zaken aanlopen die ze niet bij staf kwijt kunnen, kan men een lid TC aanschieten.
  Doorstroming jeugd naar senioren en senioren binnen de teams signaleren en begeleiden. Als het beter is voor de ontwikkeling van spelers om incidenteel op structureel door te schuiven of aan te sluiten bij een hoger team, kan de TC dit signaleren en zal dit begeleiden.
  Opzetten van schaduwteams O21/O23 in overleg met trainers en staf elftallen. Adviseert over inschrijvingen teams bij KNVB.
  Bewaken van binding jeugdspelers die in het samenwerkingsverband zijn ondergebracht.
  Maakt veldplanning voor trainingsavonden
  Helpt de onderlinge samenwerking tussen de elftallen te bevorderen

  Aandachtspunten:

  Het werkgebied van de TC betreft 1e 2e 35+ en O19. (seizoen 2017-2018)
  Snelle, duidelijke en adequate communicatie is erg belangrijk.
  TC moet laagdrempelig en goed toenaderbaar zijn.
  Er zullen regelmatig (frequentie nader te bepalen) overleggen gevoerd worden met staf en vertegenwoordigers van spelersgroepen (spelersraden).
  Er moet vooral ook verantwoordelijkheid bij trainers en leiders liggen.

  Technisch plan:

  Het technisch plan moet een soort kapstok (houvast) zijn voor degene die er mee moet werken om op basis daarvan keuzes gemaakt kunnen en moeten worden.
  De wens vanuit de TC is om het technisch plan kort te houden. Dit zorgt ervoor dat informatie behapbaar is en dat er ook ruimte is voor trainers en leiders om eigen invulling te geven binnen de onderwerpen van het technisch plan.

  06-02-2018 Marcel