• Vertrouwenspersonen

    |
    • 0
  • Voetballen en samenzijn in een sociaal veilige omgeving staat bij de Voetbalvereniging Veenhuizen hoog in het vaandel. Binnen de vereniging is alles erop gericht om grensoverschrijdend gedrag en ongewenste situaties tussen personen te voorkomen. Helaas komen in Nederland vele meldingen voor van seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen.Daarbij maken ze vaak gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging. De Voetbalvereniging Veenhuizen wil graag actief beleid voeren en daarmee alles richten op het hebben van een veilig sportklimaat en het voorkomen van ongewenst gedrag. Het bestuur van Voetbalvereniging Veenhuizen heeft hiervoor 2 onafhankelijke vertrouwenspersonen die enkel en alleen de functie van vertrouwenspersoon vervullen voor haar leden, ouders, vrijwilligers en medewerkers.

    De vertrouwenspersonen zijn Ria ter Haar en Metje Homan. Meer informatie is te vinden op de site onder het kopje Over ons - vertrouwenspersonen VV Venhuizen.