• Vertrouwenspersonen VV Veenhuizen

  Voetballen en samenzijn in een sociaal veilige omgeving staat bij de Voetbalvereniging Veenhuizen hoog in het vaandel. Binnen de vereniging is alles erop gericht om grensoverschrijdend gedrag en ongewenste situaties tussen personen te voorkomen. Helaas komen in Nederland vele meldingen voor van seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen. Daarbij maken ze vaak gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging. De Voetbalvereniging Veenhuizen wil graag actief beleid voeren en daarmee alles richten op het hebben van een veilig sportklimaat en het voorkomen van ongewenst gedrag. Het bestuur van Voetbalvereniging Veenhuizen wijst minimaal één onafhankelijke persoon aan die enkel en alleen de functie van vertrouwenspersoon vervult voor haar leden, ouders, vrijwilligers en medewerkers. Gelet op de onafhankelijke en vertrouwelijke karakter van deze functie gelden hier de navolgende vier criteria en taken, als reglement voor de vereniging.

  1. De vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt en begeleider voor slachtoffers van ongewenst gedrag, mits dit gedrag zich binnen de context van het verenigingsleven afspeelt, heeft afgespeeld of daaruit voortvloeit. 
  2. Onder ongewenst gedrag kunnen ondermeer worden ervaren bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie. Ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden ervaren. 
  3. Een lid, ouder, vrijwilliger of werknemer van de vereniging wijst een melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid de Vertrouwenspersoon in te schakelen. 
  4. Alle leden, ouders, vrijwilligers of werknemers hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag.

  De vertrouwenspersonen van de Voetbalvereniging Veenhuizen kunnen zelf terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. De vertrouwenspersonen voor de Voetbalvereniging zijn te bereiken op:

  Metje Homan               telefoon:          06-22593508

                                    E.Mail:             metjehoman@hotmail.com

  Ria ter Haar                 telefoon:          06-37733209

                                    E.Mail:             ria.ter.haar@hotmail.com

   

  Het complete beleidsverhaal is op te vragen bij het bestuur van de VV Veenhuizen