• Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

  • Maandag 31 oktober a.s. willen we weer een Algemene Ledenvergadering gaan houden.

    Aanvang 19:30 in de voetbalkantine.

    Nadere informatie volgt!