• Vrienden van vvVeenhuizen

  …..die de vereniging een warm en sportief hart toedragen, die in de vereniging willen investeren, en daarvoor iets terugkrijgen. Het bestuur van de voetbalvereniging en de commissie Vrienden van de V.V. Veenhuizen biedt u de unieke kans aan om ‘vriend’ te worden van de ‘Vrienden van de V.V. Veenhuizen.

   

  Wat houdt de ‘vriendschap’ van de : ‘vrienden van de V.V. Veenhuizen’ in?

  Als ‘vriend’ doneert u jaarlijks € 50,= (of meer) in de kas van de ‘Vrienden van de V.V. Veenhuizen. De kas van ‘de vrienden’ wordt verder aangevuld met donaties van derden.

   

  Waar wordt het geld aan besteed?

  Het grootste gedeelte van het geld wordt besteed aan de aanschaf van wensen die vanwege het kostenaspect niet of moeilijk uit de algemene middelen van de vereniging bekostigd kunnen worden, Zo zijn er de afgelopen jaren een elektronisch scorebord en een bosmaaier aangeschaft. Wensen kunnen verder zijn: speeltoestellen voor kinderen, een geluidsinstallatie en aankleding van de kantine etc.etc.

   

   

  Wat levert het mij als ‘vriend’ op?

  Een kwart van het geld, wordt besteed aan de ‘Vrienden van de V.V. Veenhuizen’ zelf, dit kan zijn een feestavond, een bbq, etc. Dit in overleg met de ‘vrienden’. Vrienden moet je koesteren, en daarom is er een namenbord opgehangen in de voetbalkantine waarop de namen van de ‘Vrienden van de V.V. Veenhuizen’ zijn vermeld. En natuurlijk als ‘vriend’  wordt u op de hoogte gehouden en heeft u een stem als er iets wordt aangeschaft.

   

  Beheer en verantwoording

  Het beheer van het geld zal plaatsvinden door het bestuur van de Vrienden van de V.V. Veenhuizen. Jaarlijks zullen zij verantwoording afleggen over de besteding van het geld.

   

  Bestuur

  De bestuurstaken van de  ‘Vrienden van de V.V. Veenhuizen’ zijn als volgt verdeeld:

  Voorzitter: René Coenrady

  Secretaris: Karin Kuiper

  Penningmeester: Sjouke Rooks

  Afvaardiging technische commissie: Arend Elsinga

  Afvaardiging ‘de Vutters’:  Fokko Luiting

   

   

  Hoe word ik ‘Vriend van de V.V. Veenhuizen’?

  U kunt dit op twee manieren doen:

  1. Vul een formulier in (ligt in de bestuurskamer, of opvraagbaar bij de secreatris) en deponeer hem in de brievenbus van de VVV bij de kantine
  2. Stuur een e-mail naar secretarisvvveenhuizen@gmail.com

   

  U ontvangt dan informatie over de betaling, ook mag u de 50 euro (meer mag natuurlijk ook) overmaken op rekeningnummer NL83INGB0002389091 tnv de Vrienden van de V.V. Veenhuizen.

  Steun het werk van de voetbalvereniging en wordt ‘vriend’ van de ‘Vrienden van de V.V. Veenhuizen’.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur  van de Vrienden van de V.V. Veenhuizen.

   

 • Mutaties

  Welkom aan onze nieuwe vrienden:

  * Cor Duin

  * Niels Slob

  * Ekkels, Boertjes en Bennie

  * Gerda & Rieks