• Historie 1981 - 1990

 • 1981-1985

  De prestatiecurve gaf ook in deze vijf jaren aanvankelijk nog een stijgende lijn te zien. In mei 1981 is Fokko Luiting, de 23-jarige spitsspeler van Veenhuizen, de eerste voetballer die in het bezit komt van de Noord-Wester Bokaal als zijnde de topscoorder van Noordenveld en Westerkwartier. De laatste bokaal, seizoen 1994-1995, ging naar Eddy Tingen, de toenmalige spits van het eerste elftal.

  De kampioenen van 1982 die terugkeerden naar de K.N.V.B.

  hoe het begon 23
  Staand: Marius Modder, Goof Koning, Hepke Rozema, Jan Comino, Jan Riemsma, Harry Maat, Harry van Kooten, Pieter Rooks, Roefke de Beij, Eite Homan.
  Zittend: Fokko Luiting, Jan Klopstra, Roelf Slob, Harry Bosman, Sjouke Rooks, Cor Duin, Harry Duin. (Erik ter Horst ontbreekt)
  In 1982 herwon V.V.V. onder leiding van trainer M.Modder, dankzij het kampioenschap in de 1e klasse, de plaats in de K.N.V.B. die ze in 1956 prijs gegeven had. Het team bestond uit: J. Comino, E. Rozema, H. v. Kooten, H. Bosman, F. Luiting, S. Rooks, J. Klopstra, R. Slob, H. Duin, C. Duin, A. Maat, P. Rooks, J. Riemsma en H. ter Horst.

  De vereniging presteerde in dat jaar duidelijk in de breedte: het 2e team promoveerde naar de Res. 1e klasse van de K.N.V.B. afd. Drenthe, het 4e (inmiddels namen er 5 senioren teams deel aan de competitie) werd kampioen, terwijl ook de B-junioren een feestje mochten bouwen. Het eerste team handhaafde zich het daaropvolgende seizoen moeiteloos in de 4e klasse K.N.V.B., sterker nog: het eindigde op een knappe 3e plaats. Het tweede team kon zich ternauwernood in de Res. 1e klasse handhaven. Piet Westerhof, die vele functies binnen de vereniging had bekleed werd op 24 maart 1983 tot erelid benoemd. Een terechte onderscheiding.

  12½-jarig bestaan dames, april 1984

  hoe het begon 11
  Staand: Coba Mein-Gerbensma, Petra Dijkstra, Hennie Stoker, Grietje Dijkstra, Wieki van Veenen, Jenrie Brouwer, Andries Vries, Roelie Ruschen, Lammie Ruschen, Geertje Kroes, Anja Blauwkiel
  Zittend: Jan Brouwer, Fransika Lutjes,Marian Kremer,Christien v/d Putten, Trijntje Post, Francis v/d Putten, Cobie van Weperen, Japke van Veenen,Roelie Santing, Alie ten Hoor, Sippie Kuiper, Marleen Lageman, Gerda de Walle, Tineke Hazenberg
  In 1984 had het damesteam reden een feestje te vieren, deze afdeling bestond toen n.l. 12½ jaar. Overigens was het team in 1981 voor de derde maal kampioen geworden. Het ledental loopt in de laatste twee jaren enigszins terug. Zo hield het roemruchte zondagteam in 1984 op te bestaan en kwamen er nog 3 senioren teams uit in de competitie. Het seizoen 1985-1986 kent nog 2 senioren teams op zaterdag en toch ook weer een team op zondag.

  hoe het begon 12
  Dhr. De Leeuw
  voorzitter
  De V.V.V. nam dat seizoen verder nog deel aan de competitie met een damesteam en 4 jeugd teams. In september 1985, net voor het jubileum, droeg Dhr. De Leeuw de voorzittershamer over aan Dhr. R.H. Ties.

  Op 26 oktober 1985 werd het 40-jarig jubileum gevierd door leden, oud-leden en donateurs met een programma zoals dat ook in 1970 bij het zilveren jubileum werd afgewerkt. Oude makkers als Henk Nieboer, Tjeerd Blauw en Wilte Timmer beroerden wederom de bal. Na afloop hiervan volgde er nog een diner en uiteraard een feestavond. Hiervoor afgaande hield het bestuur bestaande uit : Dhr. R.H. Ties (voorzitter), Dhr. H. Zandvoort (secretaris), Mej. A. ten Hoor (penningmeester), Dhr. J.B. Bruining, Dhr. W. v.d. Leest, Dhr. J. Feyen en Mevr. Ten Hoor, een receptie op 24 oktober 1985.

  1986-1990

  Vanaf 1985 tot aan het seizoen 1988/1989 was er sprake van molukse invloeden bij de VVV, trainer was Piet Metiary, die twee tropische verrassingen met zich meebracht, te weten: Zeth Teberina (voor korte duur) en de rappe en onvoorspelbare Richard (Etja) Talaksuru, die meerdere seizoenen het blauw-wit om zijn schouders droeg.
  Naast het sportieve element, promotie naar de derde klasse was een aantal malen dichtbij, werd de inwendige mens goed verzorgd maar danig op de proef gesteld met loempia’s, pasteitjes, bapao en diverse gradaties sambal. De bingo’s op de gebruikelijke feestavonden moest naast het Hollands en Fries ook in het Maleis vertaald worden.

  September 1987, het toenmalige eerste werd in het nieuw gestoken door hoofd sponsor Jan Dorenbos.

  hoe het begon 14
  Staand: Piet Metiary, Harry Maat, Sjouke Rooks, Herman van Bruggen, Fokko Luiting, Harry de Jong, Ruud Hendriks, Pieter Rooks, Peter Moltmaker, Jan Feyen
  Zittend: Tjeerd Wieringa, Richard(Etja) Talaksuru, Hans Lubbers, Roelf Slob, Johan Schadenberg, Eddy Hoekstra
  In december 1986 kreeg de VVV een nieuwe afrastering en een nieuwe ballenvanger bij het hoofdveld. Dit gebeurde in samenwerking met Justitie en de Rijksgebouwendienst. Door de nieuwe afrastering was het mogelijk om reclameborden te plaatsen, waardoor de kas gespekt kon worden. De eerste borden werden in 1988 geplaatst, heden omzomen een dertigtal borden het hoofdveld.
  Het tweede was ondertussen gedegradeerd en kwam weer uit in de reserve 2e klasse van de afdeling Drenthe. Het derde kwam uit in de reserve 4e klasse DVB en het vierde was ter ziele gegaan.
  Door krapte bij de jeugd, vooral bij de A, B en C-junioren, was het noodzakelijk geworden om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere voetbalverenigingen. Deze werden aangegaan met de S.V. Een, GOMOS en FC Fochteloo en tot op heden is er een goed samenwerkingsverband met de S.V. Een. Belangrijk uitgangspunt in deze samenwerkingsverbanden was dat de eigen identiteit niet verloren mocht gaan.

  Bij de jongere jeugd daarentegen was er wel sprake van een lichte groei. Naast de expansiedrift op de kolonie, was dit vooral te danken aan de jaarlijkse, inmiddels traditionele, sport en spel middagen voor de jeugd, welke onder bezielende leiding van Harry Ebbinge, Peter Moltmaker en tal van andere vrijwilligers tot stand kwamen.

  hoe het begon 25
  Het clubgebouw, zoals dat van 1973-2004 in gebruik is genomen.
  In 1989 werd afscheid genomen van de heer R.H. Ties als voorzitter van de VVV en van trainer Piet Metiary. Deze vacante plaatsen werden ingenomen door respectievelijk Dhr. Henk Kleiker en Dhr. Henk Smallenbroek.